СВАТБЕНИ ПАКЕТИ

Малко женени

400 лв.
 • Наем на фото-будка за 4 астрономически часа
 • Избор на фонове и теми от нашата галерия
 • Набор от реквизити,съобразени с темата на сватбата
 • Технически асистент
 • Пакетът включва неограничен брой дигитални снимки, качени в облачно пространство
 • Пакетът НЕ включва принтирани снимки

Много влюбени

600 лв.
 • Наем на фото-будка за 4 астрономически часа
 • Избор на фонове и теми от нашата галерия
 • Набор от реквизити,съобразени с темата на сватбата
 • Технически асистент
 • Пакетът включва неограничен брой дигитални снимки, качени в облачно пространство
 • + Изготвяне на индивидуални проекти-фото рамки с имената на младоженците и датата на сватбата
 • + Пакетът включва 150бр. принтирани снимки във формат 10х15см

Нашето голямо щуро парти

1000 лв.
 • Наем на фото-будка за 5 астрономически часа
 • Избор на фонове и теми от нашата галерия
 • Набор от реквизити,съобразени с темата на сватбата
 • Технически асистент
 • Пакетът включва неограничен брой дигитални снимки, качени в облачно пространство
 • Изготвяне на индивидуални проекти-фото рамки с имената на младоженците и датата на сватбата
 • + Изготвяне на персонален фон,свързан с темата на сватбата
 • + Пакетът включва неограничен брой принтирани снимки във формат 10х15см

Минималното необходимо пространство за разполагане на фото будката  е 3 х 4 метра. Препоръчва се до мястото на разполагане да има осигурено електричество.

Всеки следващ час се заплаща по 100лв./час (“Малко женени” и “Много влюбени”) и 150лв./час (“Нашето голямо щуро парти”).

Цена за принтиране на снимки извън пакета – 1,50лв./бр.

Транспортни разходи за събития извън територията на гр. Велико Търново- 30лв/100км.

color
https://studio.siana.bg/wp-content/themes/carbon/
https://studio.siana.bg/
#26ade4
style5
paged
Зареждане...
/files/sianabg/studio.siana.bg/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off